Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení obchodních podmínek
Prodávající tímto stanovuje v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele tyto obchodní podmínky, platné pro nákup na e-shopu www.gant.cz
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.gant.cz k uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1) Prodávající 
Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu na www.gant.cz., VERMONT Services Slovakia s. r. o. (dále jen „společnost VERMONT Services Slovakia s. r. o.“), sídlem Vlčie Hrdlo 53, 821 07, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48321583, DIČ: 2120148294, IČ DPH: SK2120148294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Okresnom súde Bratislava 1, vložka č.: 106688/B je provozovatelem e-shopů na adrese www.gant.cz.


2) Kupující 
Kupujícím, na kterého se vztahují tyto VOP se rozumí fyzická osoba – spotřebitel, tedy osoba, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání a povolání. 
Smlouvy, které jsou uzavírány kupujícím, se řídí zejména zákonem 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a Zákonem na ochranu spotřebitele, zák. č. č. 634/1992 Sb.


3) Objednávka, kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na www.gant.cz, kupní smlouva vzniká, není-li níže uvedeno jinak, odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo kupní smlouvu na základě dohody s kupujícím a v případech, kdy zjevnou technickou chybou cena, velikost, či atributy zboží vykazují zcela evidentně chybu a došlo by k neúměrnému zkrácení, prodávající zboží aktuálně vyprodal. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet nebo poukázána na jím uvedenou adresu, kupní smlouva zaniká. 

4) Zboží 
Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím e-shopu k prodeji a to zejména oblečení (šaty, sukně, košile, svetry, spodní prádlo pro muže a ženy) doplňky (kabelky, opasky), obuv (dámská, pánská, dětská). Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. Cena je platná po dobu, po kterou je zveřejněna.


5) Odstoupení od smlouvy 
Kupující má právo do čtrnácti pracovních dnů od doručení zboží toto neporušené a neopotřebované i s příslušenstvím (zejména návody, příbalovými letáky) včetně neporušené visačky vrátit na adresu prodávajícího E-SHOP VERMONT Services Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04, Bratislava, a odstoupit od smlouvy. K tomuto odstoupení může kupující použít také vzorového formuláře. Kupující není povinen uvést důvod, pro který odstupuje od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Následně je povinen kupující vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,  a to na adresu E-SHOP VERMONT Services Slovakia s. r. o. Stará Vajnorská 11, 831 04, Bratislava.

       a) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,
           všechny prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
       b) Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání
          zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
       c) Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné
           s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPIT OD UZAVŘENÉ SMLOUVY JE K DISPOZICI KE STAŽENÍ ZDE
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY JE KE STAŽENÍ ZDE
V textové podobě je k dispozici zde:

(začátek formuláře)

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář jen v případe, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 

Adresát:          VERMONT Services Slovakia s.r.o., Oddělení e-shop, Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 48 321 583

 

Číslo původní objednávky: 659.........................................................................................

Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na zboží (*) :

.....................................................................................................................................................

Datum objednání zboží: ..........................................................................................................   

Cena objednaného zboží: .........................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):......................................................................   

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):........................................................................................

Číslo účtu pro vrácení platby: ...................................................................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):........................................................................................

Datum: ............................. .

(*) Nehodící se škrtnete

(konec formuláře)

6) Cena 
Částka, která je u každého jednotlivého zboží uvedena je včetně DPH. Tato částka však neobsahuje náklady na dodání, které jsou uvedeny samostatně. Konečná částka, kterou bude kupující platit za zboží včetně jeho dodání, je uvedena na konci objednávky a bude potvrzena prodávajícím zasláním potvrzení o uzavřené smlouvě. 

Snížená částka pod obvyklou částku může být z důvodu výprodeje, nebo posezónního doprodeje zboží, nebo z důvodu přemístění zboží z kamenných prodejen do internetové prodejny. Jde o prodej nové věci bez vad, nebo věci, která byla vystavena v prodejnách. Pro zlevněné zboží platí stejné podmínky jako pro běžný výrobek. Na zlevněné zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců.


7) Způsob platby 
Kupující je oprávněn zvolit při nákupu zboží některou z těchto alternativ platby:

        a) Platba v hotovosti na dobírku
        b) Platba předem prostřednictvím kreditní karty
        c) Platba prostřednictvím služby PayPal
        d) Zrychleným převodem prostřednictvím služby TrustPlay


8) Náklady na dodání, způsob platby, dodání a plnění 
Kupující má možnost zaplatit zakoupené zboží na dobírku osobně hotovostí, platební kartou, případně prostřednictvím služby TrustPay:

Rozdělení podle způsobu dodání:
        a) Doručení kurýrem DPD na adresu kupujícího, poplatek je 0 Kč
            zboží bude při objednávce vytvořené do 13:00 v pracovní dny doručováno následující pracovní den v 8:00 – 17:00 hod.
            Povolená možnost platby – dobírka, online kartou předem a TrustPay.

       b) Doručení do prodejny, poplatek je 0 Kč
            zboží bude, při objednávce vytvořené do 13:00 doručované do prodejny následující pracovní den v čase 10:00 – 17:00 hod. 
            Povolené možnosti platby – on-line kartou předem, PayPal a TrustPay

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a zboží samotné a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, naopak neměl by ji převzít. Podpisem dodacího listu kupující totiž stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, zejména, že nebyla přepravou poškozena. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky proto nemůže být brán zřetel.


9) Zabezpečení 
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za případné důsledky porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Registrací se rozumí uvedení jména, příjmení, adresy, e-mailu a telefonu do formuláře uvedeného na hlavní straně prodávajícího. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.


10) Odpovědnost za vady, reklamační řád 
Tento reklamační řád je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a které kupující zakoupil prostřednictvím e-shopu www.gant.cz

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO E-SHOP WWW.GANT.CZ

Čl. 1

 1. ADRESA PRO PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ: VERMONT Services Slovakia s. r. o. - E-SHOP, Stará Vajnorská 11, 831 04, Bratislava.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Vykazuje-li objednaná věc zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo věc od přepravce nepřevzít a neměl by ji převzít. V takovém případě bude věc zaslána zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a věc kupujícímu odeslat znovu bez zbytečného odkladu.
 3. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Čl. 2

POTVRZENÍ O ROZSAHU ODPOVĚDNOSTI ZA VADY PRODÁVAJÍCÍM

 1. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svůj název, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
 2. Nebrání – li to povaze věci, potvrzení podle předchozího odstavce lze nahradit dokladem o zakoupené věci obsahujícím uvedené údaje.

Čl. 3

ČASOVÝ ROZSAH ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců.
 2. Doba 24 měsíců však neplatí:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.

 1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k věci uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí záruka po tuto dobu (tato doba může být jak kratší tak delší). Běh záruční doby nemá vliv na zákonnou odpovědnost za vady Prodávajícího ve výše uvedeném rozsahu.
 2. Jedná – li se o spotřební zboží, které kupující zakoupil s vědomím, že se jedná již o zboží použité, opotřebované, nebo zboží s vadou, je záruční doba upravena odchylně, a to dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.

Čl. 4

NÁROKY KUPUJÍCÍHO Z VAD

 1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. 1) tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, nebo právo na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil po uzavření kupní smlouvy.

Čl. 5

ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENU

 1. Při prodeji použitých nebo opravovaných výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit, není-li to již zřejmé z povahy prodeje. Za vady, na které prodávající upozornil a pro které byla sjednána s kupujícím nižší cena, prodávající neodpovídá.
 2. Má-li věc před uzavřením kupní smlouvy vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 3. Použité nebo upravované výrobky, výrobky s vadou nebo výrobky, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků.
 4. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. U věcí použitých, opravovaných nebo výrobků s vadou je možné zkrátit záruční dobu až na polovinu, nejméně však na 12 měsíců. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy a zároveň tuto skutečnost vyznačit v dokladu o koupi.

Čl. 6

NÁROKY KUPUJÍCÍHO Z VAD U VĚCÍ PRODÁVANÝCH ZA NIŽŠÍ CENU, NEBO U VĚCÍ POUŽITÝCH

 1. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Čl. 7

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE (PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

 1. Prodávající přijme reklamaci na adrese: VERMONT Services Slovakia s.r.o. - Eshop, Stará Vajnorská 11, 831 04, Bratislava.
 2. Při uplatnění reklamace musí kupující prodávajícímu prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího. Zpravidla zde uvedené může kupující prokázat kopií prodejního dokladu, či kopií záručního listu.
 3. Kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté a hygienicky nezávadné.
 4. Kupující je povinen alespoň obecně označit nebo specifikovat vadu, kterou u prodávajícího na zboží uplatňuje.
 5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, vystaví kupujícímu prodávající reklamační list, ve kterém potvrdí zejména, kdy právo z vad kupující uplatnil, zda prodávající od kupujícího věc převzal, případně v jakém stavu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.
 7. O vyřízení reklamace bude informovat prodávající kupujícího formou SMS, tel. hovoru nebo e-mailu, nebo doporučeného dopisu.
 8. Bude-li reklamace vyřízena způsobem, při kterém se kupujícímu bude zasílat zboží, nebo jeho část, doručí prodávající toho zboží kupujícímu na adresu, kterou si kupující zvolí. Náklady na doručení zboží kupujícímu, bude-li reklamace důvodná, nese prodávající. Náklady na doručení zboží kupujícímu, nebude-li reklamace důvodná, nese kupující pouze v případě, že kupující opětovně uplatnil identickou vadu nedůvodně.
 9. Bude-li reklamace vyřízena formou, při které kupujícímu vznikne nárok na peněžité plnění, zašle toto plnění prodávající kupujícímu na kupujícím označený účet, případně prostřednictvím poukázky na adresu kupujícího.

Čl. 8

PREVENCE

 1. Základní podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je řádná prevence kupujícího formou vedení odpovídající základní údržby zboží, popřípadě dodržování jiných pokynů od výrobce, dodavatele, nebo prodávajícího.

Čl. 9

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím a tento se nepodaří urovnat přímo, má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, bližší informace jsou o zde uvedeném dostupné na webu www.adr.coi.cz.

 

11) Zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji

Prodávající zpracovává osobní údaje a nakládá s nimi v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zák. 101/1998 Sb.

Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů a zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat e-mailem doručeným na info@gant.cz.

Vyplněné kontaktní údaje jsou užity pouze za účelem plnění práv a povinností ze smlouvy, prodávající je poskytne pouze externímu dopravci. Jiným třetím osobám je není prodávající oprávněn poskytnout, ledaže by se jednalo o provozovatele prodejny, ve které si kupující přebírá zboží.

Registrací dává kupující souhlas se zařazením svého jména, příjmení, telefonu a e-mailu do databáze prodávajícího. Prodávající je oprávněn tyto informace uchovávat po dobu pěti let a může je užít pouze se souhlasem kupujícího pro zasílání obchodních sdělení.

12) Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně osobně. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 1. V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty kupujícího.
 2. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
 3. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
 4. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13)  Zmocnění pro jednání s kupujícím

Prodávající osvědčuje, že zmocnil každého provozovatele prodejny, ve které dochází k předání zboží (zvolil – li kupující převzetí zboží na prodejně), k jednání s kupujícím ve věci předání zboží kupujícímu.

14) Platnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.6.2017.

15) Alternativní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (https://adr.coi.cz/cs) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách ČOI. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na info@gant.cz.

 16) Závěrečná ustanovení

Náklady na internetové připojení, tel. komunikaci si nese kupující.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@gant.cz  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Přihlásit se

Máte na gant.cz účet?

Přihlaste se

Co přihlášením získáte?

 • Váš wishlist

  Bez přihlášení se vám může váš výběr časem ztratit

 • Seznam objednávek

  Po přihlášení uvidíte přehled svých objednávek

 • Osobní údaje

  Přihlášení uživatelé nemusí pokaždé znovu vyplňovat své údaje v objednávce

Váš košík 0

Zavřít

Potřebujete pomoci s objednávkou? Jsme tady pro vás v pracovní dny od 9:00 do 17:00 na telefonním čísle 246 032 000