Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu trvání smluvního vztahu a k uplatnění s nimi spojenými právními nároky (např. záruční doba). V případě, že se našim zákazníkem nestanete, bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.


Tyto zásady vycházejí ze Směrnice pro nakládání s osobními údaji,  přijaté společností VERMONT Services Slovakia s.r.o. (dále jen „Společnost“) pro zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR a v souladu s platným právním řádem Slovenské republiky, zejména Zákonem č. 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platném znění. Zásady poskytují informace o základních principech, podle kterých Společnost zpracovává zejména, nikoliv však výlučně v závislosti na účelu zpracování osobních údajů, osobní údaje statutárních zástupců, kandidátů na pracovní pozice, fyzických osob podnikajících, zájemců, zástupců právnických osob, dodavatelů, zákazníků (odběratelů), obchodních a smluvních partnerů, nájemců, zaměstnanců, brigádníků, přepravců, návštěvníků, hostů, uživatelů služeb i jejich zákonných zástupců, a dalších osob (dále jen subjekt údajů), a o přístupu Společnosti ke zpracování, ochraně a zajištění bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů.


1. Úvodem

1.1. Společnost v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rámci všech svých hlavních činností a to na základě organizačního členění Společnosti a to nejen formou řízeného přístupu k takovýmto informacím. Dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců pro oprávněné účely související s jejich pracovním poměrem ke Společnosti.

1.2. Společnost, ode dne 25.05.2018, zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (General Data Protection Regulation „GDPR“). Dále Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů dle zákona č. č. 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platném znění.

1.3 Společnost, jako právnická osoba, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. 

1.4. Subjekt osobních údajů poskytuje Společnosti své osobní údaje v závislosti na účelu jejich zpracování, které je v celé své šíři obsaženo formou Přílohy č. 1 vydané Směrnice pro ochranu osobních údajů Společnosti, přičemž jedná se zejména a výhradně o definici účelů zpracování osobních údajů:

a) výběrové řízení na pracovní pozici;

b) pro zajištění poskytovaných služeb Společnosti;  

c) pro účely oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby;

d) pro splnění smlouvy mezi subjektem a Společnosti;

e) pro komunikaci se zákazníky, dodavateli, smluvními a obchodními partnery;

f) pro zajištění účelu nájmu, pronájmu a zajištění bezpečnosti;

g) pro školící a vzdělávací činnost;

h) pro propagační a marketingovou činnost;

i) pro účely registrace do VERMONT Clubu a e-shopu VERMONT;

j) pro oblast pozvánek zasílaných na akce pořádané Společností;

k) pro zajištění interních procesů bezpečnostni a ochrany osobních údajů, vedení mzdové a personální agendy a s tím souvisejících agend a vyplývající povinnosti vedení účetnictví Společnosti;

l) pro jiné účely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

1.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul.

Společnost akceptuje souhlas subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován.
 

2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů

2.1. Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a prokazatelné účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje zejména k pokrytí hlavních  předmětných činností Společnosti, kterými jsou zejména skladování, činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, administrativní služby, počítačové služby, služby související s počítačovým zpracováním údajů, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, balící činnosti a manipulace se zbožím, faktoring a forfaiting, pronájem movitých věcí, organizování kulturních a jiných společenských akcí, reklamní a marketingové služby, průzkumy trhu a veřejného mínění, koupě zboží za účelem prodeje koncovému zákazníkovi (maloobchod) nebo jinému provozovateli živnosti (velkoobchod), nákladní doprava vykonávaná s vozidly do 3,5t, poskytování obslužných služeb při kulturních a společenských akcích, poskytování úvěru anebo půjček z peněžních zdrojů získaných výlučně bez veřejné výzvy a bez veřejné nabídky majetkových hodnot, zprostředkování úvěrů nebo půjček z peněžních zdrojů získaných výlučně bez veřejné výzvy a bez veřejné nabídky majetkových hodnot.

2.2. Společnost dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých smluvních a jiných vztahů, vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, náborové agendy a jiných činností, které přímo souvisí s hlavními činnostmi Společnosti,  a jsou definovány v interní Směrnici pro ochranu osobních údajů Společnosti.


3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních údajů subjektů, jejichž skladba je vždy dána nezbytností zpracování osobních údajů vždy dle definovaného účelu zpracování osobních údajů pro daný subjekt údajů, jedná se zejména o:

3.1.1. adresné, kontaktní a identifikační osobní údaje – zejména: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa, státní občanství, č. OP, č. CP, č. ŘP, č. bankovního účtu, datová schránka, osobní zkušenosti; vzdělání,
3.1.2. popisné osobní údaje – zejména: údaje subjektu vztahující se ke smluvnímu vztahu, jakými jsou zejména a kromě již uvedených osobních údajů v bodě 3.1.1. DIČ, adresa sídla a provozovny, aj.;
3.1.3. jiné personifikované údaje – např. fotografie nebo kamerové záznamy.

 

4. Zásady práce se soubory Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete také smazat všechny nebo vybrané cookies uložené na vašem zařízení. Pro prohlížení webu bez ukládání informacích můžete také využít funkci tzv. anonymní prohlížení, kterou některé prohlížeče nabízejí. Během anonymního prohlížení se na vaše zařízení neukládají cookies.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením zejména následujících služeb:

1. Adform, Adform s.r.o. - River Garden II, entrance A, Rohanské nábřeží 678/23 Praha, CZ

2. Meta, Meta Platforms, Inc., Meta Headquarters - 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, US

3. Mailkit, Mailkit s.r.o. - Novákových 970/41, 180 00 Praha 8, IČO: 26449901, CZ

4. Hooky, Hooky s.r.o. - Veleslavínova 66, 541 01 Trutnov, IČO: 10893351, CZ

5. Universal Analytics, LLC - 2600 S 1ST ST STE 100, AUSTIN, 78704-5452, Texas, US

6. Teads base code, Teads Inc. - 55 5th Avenue, 17th Floor, New York, NY 10003, US

7. Supine.io, Supine Labs s.r.o - Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, CZ

8. LiveAgent, Quality Unit s. r. o. - Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava, SK

9. Hotjar, Hotjar Ltd. - Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

10. Heureka, Heureka Group a.s.. Palác Syner Rumunská 655/9 460 01 Liberec 4., CZ

11. Inspigroup s.r.o. - Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), CZ

12. Ladenzeile GmbH - Zimmerstraße 50 10888 Berlin, DE

13. Microsoft Clarity, Microsoft Corp. - One Microsoft Way, Redmond, WA, US

14. CJ.com - Floor 9, 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London, W12 7FR, UK

15. Google Adwords, Alphabet Inc. - Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, IE

16. YouTube, Alphabet Inc. - Googleplex, Mountain View, California, US

17. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266, CZ

18. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2, Reg. number: 13 09 111755, HU

19. PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798, CZ

20. ESO9 international a.s., U Mlýna 2305/22, 14100 Praha 4, IČ: 27624609, CZ

21. VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22, 11800 Praha 1- Hradčany, IČ: 29142857, CZ

22. VERMONT Hungary Kft., Margit 27 1023 Budapest, IČ: 11923053241, HU

23. VERMONT Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava, IČ: 48317942, SK

24. GANT Central Europe s.r.o., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, IČ: 26212137, CZ

25. VERMONT Properties s.r.o., Vlčie Hrdlo 53 821 07, Bratislava IČ: 47248785, SK

26. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČ: 47258314, SK

27. Martin Trávníček, MBA, Data protection officer, dpo@vermont.eu, CZ

28. Packeta Slovakia s.r.o. - Kopčianska 3338/82A, 851 01, Petržalka, Bratislava, SK

29. Mailnatives s.r.o. - Piletická 486, Hradec Králové, IČO: 07891768, CZ

30. Dalších, jako jsou zejména internetové prohlížeče: Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer.

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.


5. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba jejich uložení u Společnosti

5.1. Společnost zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či automatizovaným způsobem a zabezpečeně je uchovává v listinné či elektronické podobě po dobu stanovenou archivačním,  spisovým a skartačním řádem. V návaznosti na účel zpracování jsou některé osobní údaje subjektu vedeny v informačním systému Společnosti (např. ekonomický a účetní informační systém, aj.).

5.2. Společnost zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí zavedených bezpečnostních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a to např. formou řízeného přístupu k těmto informacím, prováděním šifrování a anonymizace osobních údajů, schopnost obnovení dostupnosti osobních údajů nebo například formou pravidelných auditů zavedených bezpečnostních opatření.


6. Předání osobních údajů

6.1. Společnost nepředává osobní údaje jiným osobám, kromě svých zpracovatelů osobních údajů, nebo správců osobních údajů (kde je tato povinnost uložena smluvního vztahem se správcem, zpracovatelem nebo podzpracovatelem), pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Společnosti uložena právním předpisem anebo k tomu nebyl udělen souhlas subjektu údajů.

6.2. Při zpracování osobních údajů u Společnosti, správce osobních údajů, nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů. 


7. Práva subjektu osobních údajů

7.1. Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od Společnosti, není-li v žádosti blíže uvedeno, veškeré informace o zpracování jeho údajů, a to stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

7.2. Žádost lze podat elektronickými prostředky, podáním učiněným prostřednictvím datové schránky nebo poskytovatele poštovních služeb anebo ústním podáním učiněným do záznamu u Společnosti; žádost nelze podat telefonicky.

7.3. Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údajů, získávají přímo od něho, poskytne mu Společnost v okamžiku získávání osobních údajů tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce,
b) kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO),
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování,
d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto zákonném titulu,
e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného zpracovatele,
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci včetně odkazu na vhodné záruky,
g) dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy u Společnosti, nebo není-li ji možné určit, budou použitá kritéria pro stanovení této doby,
h) existenci práva požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
i) pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva odvolat  kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
j) možnost podat stížnost u dozorového úřadu,
k) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů,
l) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

7.4. Pokud Společnost hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním, informace o tomto jiném účelu.

7.5. Společnost nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat tehdy, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

7.6. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu Společnost shodné informace a navíc zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

7.8. Společnost nebude v případě získání osobních údajů od někoho jiného, než je subjekt údajů, uplatňovat informační povinnost, pokud je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právním předpisem, který se na Společnost vztahuje a v němž jsou stanovena bezpečnostní a organizační opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů.

7.9. Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako správce
nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením v oblasti ochrany osobních údajů nebo v rozporu s legislativními povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li Společnost nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím není dotčeno.

7.10. Subjekt osobních údajů má tato další práva:

1.  získat od Společnosti, jsou-li pro to splněny podmínky, informace o zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a další informace, nezbytné pro zajištění transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů),

2.  získat od Společnosti přístup k osobním údajům, tj. získat od Společnosti potvrzení o tom, zda tato zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu,

3.  na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů,

4.  na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány,

5.  na omezení zpracování osobních údajů Společností, jsou-li splněny zákonné podmínky,

6.  na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají, a které Společnosti poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

7.  vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;

8.  nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy automatizované zpracování umožňuje právní předpis;

9.  podat stížnost dozorovému úřadu.

7.11. Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv, jeho osobní identifikaci ověřením u příslušného zaměstnance, nebo identifikaci ověřením jinými dostupnými metodami (např. datová schránka, notářské ověření/Czechpoint ověření podpisu na žádosti subjektu, popř. osobně v sídle Společnosti).

7.12. Společnost je oprávněna v případech, které vymezuje právní předpis, za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


8. Závěrečná ustanovení

8.1. Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat osobně, nebo prostřednictvím e-mailu. Aktuální kontaktní údaje na osobu Pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách naší Společnosti Zásady ochrany osobních údajů | VERMONT Holding. Uplatnění práv plynoucích z platné právní úpravy oblasti zpracování a ochrany osobních údajů může subjekt údajů uplatnit na emailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vermont.eu.

8.2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky se sídlem Bratislava 27, Hraničná 12, 820 07, tel. ústředna +421 2 3231 3214, www: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk) a to zejména v případě, že Společnost nevyhoví žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s platnou právní úpravou oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.